logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/443-32/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/07

  Na podstawie art. 14 a § 1 i 4, art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późniejszymi zmianami ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.04.2007 r. o udzielenie interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-16/07/MC

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 23 marca 2007r. (data wpływu 20 kwietnia 2007... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-140-1/06/07

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatniczki przedstawione w pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP-443-82/06/BS/1

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-151/TZ-236/06/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 31.08.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w spra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR 443/47/06/PP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.09.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-65/06/SR/140652

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.09.2006 r., uzupełnionego o własne stanowisko w dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPM/443-24/P-21/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Podatnika we wniosku z dnia 30.06.2006r., który wpłynął w dniu 30.06.2006r. o ud... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-69/06/AB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2006r. (data wpływu do Urzędu 27.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-19/2006

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.31/DG I/415/10/122/06/EŁ

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 19.01.2006 r. (data wpł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/22/06

  Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku podatnik dokonał zakupu aparatu fotograficznego za kwotę netto 1380,33 zł. Był to zakup ratalny bez odsetek. Podatnik rozlicza podatek dochodowy na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W związku z powyższym wnioskodawca ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-333/54/05/DP

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki ABC z dnia 21.11.2005 r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-29/05

  Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, usług instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych oraz usług instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych. Firma w ramach dzia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-24 860/05/104418/117/123/mk

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 13.04.2005 r. (wpł. 13.04.2005r.) uzupełnioneg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-54/05

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 05.04.2005 r., uzupełnionego w dniach 25.04.2004 r. i 17.05.2005 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435-DM/436/14/05/IS

  Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej a X świadczącym usługi z zakresu fotografii zostanie zawarte porozumienie. Na mocy w/w porozumienia SPZOZ wyrazi zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej na jego tere... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/21/2005/IPP

  Tutejszy Organ uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika zawarte we wniosku złożonym w tut. Urzędzie w dniu ... dotyczące braku obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej w zakładzie usług fotograficznych. Stan faktyczny: Mój zakład fotografi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 stycznia 2005 roku w sprawie udzielenia pis... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/205/2004/MK

  Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż podatnik prowadzi samodzielną działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu zdjęć na konkretne zamówienia a następnie udzielaniu licencji do praw autorskich wykonanych zdjęć. Zdaniem wnioskodawcy, zwolnienie o... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/249/2004/PP2/443/302004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 14.09.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż podatnik dokonujący nabycia środka trwałego na zasadach umowy leasingu operacyjnego (maszyna MiniLab Noritsu QSS3201 +) i dokonujący wynajmu tej maszyny firmie żony ma prawo do obniżenia... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2291/04/CIP/09

  Stan faktyczny Podatnik prowadzi zamknięty, jednoosobowy warsztat – pracownię fotograficzną, zajmującą się produkcją pomocy dydaktycznych służących do celów pokazowych lub jako wystawki stałe w szkołach, np. poczet królów polskich, ilustracje hymnu narodowego, tablice gramatyczne, ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-24/03

  Na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, w odpowiedzi na pismo z dnia 17 października 2003 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji w zakresie możliwości odliczenia ... Czytaj więcej >