logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/30/07/JB

  Działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy Ordynacji podatkowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1590) Na... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-7/07-1/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-83/07

  W dniu 20.04.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wnioskująca informuje, iż jako przedsiębiorstwo państwowe, w związku z kryzysem finansowym w stoczniach w latach 1992-19... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-54/07/MM

  W dniu 02.05.2007r. wpłynął do Naczelnika tut. urzędu wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-56/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka planuje wypłacić akcjonariuszom w dniu 14.06.2007r. dywidendę z zysku netto osiągniętego w 2006r. Transakcja wypłaty dywidendy zos... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4218-0004/07

  Decyzja Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Spółki Akcyjnej na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego z dnia 29 stycznia 2007r. nr DP/423-0166/06/AK w sprawie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-50/07/PLU

  P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 05 lutego 2007r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 15.02.2007r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), działaj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423/12/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 30.01.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.01.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-83/07/AP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-91/06/ML

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/92/2006/AK

  P O S T A N A W I A Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Spółki \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-97/06/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki biorą udział w programie motywacyjnym, polegającym na przyznaniu opcji na zakup akcji spółki zagranicznej oraz na zobowiązaniu się do nieodpłatnego przekazania tym osobom akcji tej spółki zagranicznej. Program ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/387/JS/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodaw... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-140/06

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 25.08.2006 r., znak: OG/005/128A/PP2/443/29/06... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/119/2006/PD II/415-53/06

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 12.06.2006 r. (data wpływu - 20.06.2006... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-20/06/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka ma zamiar dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie to nastąpi w drodze przekazania kwot z innych funduszy Spółki, w tym ze środków własnych. Zostanie ono dokonane ze źródeł kapitału rezerwowego i zapas... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-21/06/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka Spółka ma zamiar dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie to nastąpi w drodze przekazania kwot z innych funduszy Spółki, w tym ze środków własnych. Zostanie ono dokonane ze źródeł kapitału rezerwoweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/8/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 15.05.2006 r. (data wpływu 16.05.2006 r.), w zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDII/415/1/134/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko x przedstawione we wniosku z dnia 28.02.2006 r., który wpłyn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/09 /06/DP

  Wnioskodawca - Spółka z o.o. \"X\" - w złożonym wniosku napisał, iż jest akcjonariuszem spółki komandytowo - akcyjnej. Zgodnie z art. 147 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do wniesionych wkładów, chyba że statut stanowi inaczej. Zdaniem... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.IV.0717-I-1/2006

  Prezydent Miasta Białegostoku działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, z dnia 9 grudnia 2005 r., w sprawie udziel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDFD/415-15/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 09.01.2006 r., który wpłynął w dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-8/06/MS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) z dnia 10.01.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego: 16.01.2006 r.) o udzielenie pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-2/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 02.01.2006r. (data wpływu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-372/63/05/MC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-52/05/PK

  W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym, zamierza ona przeprowadzić przymusowy wykup akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego, zgodnie z art. 418 Kodeksu spółek handlowych. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie podjęta uchwała o przymu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-39/05/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż jedynym udziałowcem Spółki jest podmiot z siedzibą na terenie Konfederacji Szwajcarskiej (dalej: Akcjonariusz). Akcjonariusz jest spółką akcyjną w rozumieniu prawa szwajcarskiego (société anonyme) i posiada akcje Spółki od dnia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-109/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-495/05/AM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-418/05/AP

  Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona działa jako międzyzakładowe pracownicz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0052/05/AP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0060/05/AP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-29/05/KMP

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy w maju 2005r. podjęły uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2004r. Jeden z akcjonariuszy Spółki został z dniem 04.04.2005r. wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego ze względu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/42/AN/05

  Wnioskiem z 27.04.2005r. Spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.04.2005 r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/43/AN/05

  Wnioskiem z 27.04.2005 r. Spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.04.2005... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-26/05/KRJ

  Pismem z dnia 12.05.2005r. (data wpływu 20.05.2005r.) Spółka zwróciła się z zapytaniem czy ciąży na niej obowiązek płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku podniesienia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego i wydania akcji dotychczasowym akcjonariuszom. Zdaniem S... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-29/USW/2005/ACH

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.05.2005 r. (data wpływu) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 05.05.2005 r., Nr I-415/6/05, Dyrektor... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF.I/415-13/05

  Strona wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że w 2004 r. wypłacono podatnikowi dywidendę z zysku z tytułu posiadania udziałów w spółce będącej osobą prawną z siedzibą w Ukrainie. Spółka jako płatnik pobrała od wypłaconej dywidendy podatek dochodowy w... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1880/04

  Wyrokiem z 28 kwietnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1772/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Spółki Akcyjnej B z siedzibą w S na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z 26 czerwca 2002 r. Nr PB.1.47-4218/823-25/2002 w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-51/05/GS/1

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1- 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 )postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zasto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/21/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... z dnia 22.02.2005r. (data wpływu do US 03.03.2005r.), dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/35/MJ/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415-20/05

  Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym sprzedaż i zamiana praw majątkowy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF.411-415/1/05

  W dniu 18.01.2005 r. Spółka komandytowo-akcyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie obowiązku składania deklaracji PIT-5 przez akcjonariusza Spółki. Zdaniem pytającego, w stosunku do akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej obowiązku takiego nie ma. Uwzględni... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS/1471/DPF/415-124/2004/ML

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje akcjonariuszom spółki - osobom fizycznym - wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ płatnicy, tj. osoby fizyczn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/415-12/13/2004

  Wnoszący zapytanie przedstawił następujący stan faktyczny: W dniu 30.06.2004r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o wypłacie akcjonariuszom dywidendy z zysku za rok 2003. Po zatwierdzeniu uchwały przez Sąd w miesiącu sierpniu b.r. Spółka dokonała wypłaty niniej... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 17 VAT VII/1099/04

  W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22.06.2004 r. (data wpływu 24.06.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 28.07.2004 r. (data wpływu 09.08.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji na pytanie czy wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PM434/40/04

  Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że wystąpił Pan do zarządu spółki , której jest akcjonariuszem , z prośbą o udzielenie mu pożyczki pieniężnej. Spółka akcyjna , która ma być pożyczkodawcą ma siedzibą w Polsce , a przedmiotem jej działalności jest przede ws... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII-436/10-2/AS/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, umocowany art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926), zmienia interpretację udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu pismami z dnia: 18 czerwca 2004 r., 28 czerwca 2004 r. i 30 lipca 2004... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/75/2004

  Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 19.07.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.07.2004 r.) w sprawie kwalifikacji doch... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415-111/04

  W świetle art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000r. nr.14 poz.176 z późn. zm.) wartość akcji nabytych za środki pracodawcy stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu według tych samych zasad jak wynagrodzenie za pr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/73/2004

  W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od pożyczki udzielonej spółce prawa handlowego przez jej akcjonariusza posiadającego 90% akcji tej spółki, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje. Stosownie do przepisów art. 16 ust. 1 pkt ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-56/04/18213

  Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) zwalnia się od podatku dochodowego dochody z dywidend oraz z innych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę n... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/40/2004
  RO/436/40/1/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 05.04.2004 r., dotyczące interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku pochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 8... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/DPF/415/IP-59/2004/AD

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-148/04

  Zgodnie z art. 418 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 5% kapitału zakładowego. W przypadku realizacji tego uprawnie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US21/BF/415/30/2004

  Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału w tym także dochód ... Czytaj więcej >