logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-32/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 21.06.2007 r. (data złożenia do tutejszego organu podatkowego 29.06.2007 r.) o udzielenie pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-26/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem płatnika z dnia 04.06.2007 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 08.06.2007 r.) o udzielenie pisemnej int... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.IS.I/1/4150/36/2006

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana W., z dnia 27.10.2006 r. , na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/210/Z/K/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku nr DF-072/01/06/12400 z dnia 26.06.2006r. W d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/102/2006/PD II/415-44/06

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.05.2006 r. (data wpływu - 11.05.2006 r.) pł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-71/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku płatnika z dnia 02.03.2006 r. - uzupełnionego w dniu 21.03.2006 r. o udzielenie pisemnej i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/230/05

  Funkcjonariuszom Służby Więziennej wypłacony będzie ryczałt pieniężny na wyżywienie psów służbowych. Równoważnik ten w całości byłby przeznaczony na zakup środków żywnościowych dla psa i nie zawierałby wynagrodzenia dla przewodnika psa, co wynika z Zarządzenia-1/2004 z dnia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/24/2005/PDII/415-6/05

  Z wniosku z dnia 14.01.2005 r. (data wpływu - 24.01.2005 r.) uzupełnionego dnia 08.02.2005 r. wynika, iż funkcjonariuszom przeniesionym z urzędu do pełnienia służby w Areszcie Śledczym zostały przydzielone kwatery tymczasowe na podstawie: umowy najmu lokalu - w jednym przypadku. Umowa ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI-ZO/415-3/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 roku) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 17 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w s... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/413/12/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2004r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-88/13/04

  Wnioskodawca pisze, iż personelem zatrudnionym w kuchni zakładów karnych, aresztów śledczych i innych jednostek penitencjarnych jest szef kuchni, będący etatowym funkcjonariuszem Służby Więziennej, oraz podlegający mu kucharze, którymi najczęściej są osadzeni. Szef kuchni nad... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPd/415-18/04

  1. Płatnik dokonuje wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 110 ust. 1 w związku z art. 104 ust. 1 pkt ustawy z dnia 26 lipca 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 207, poz. 1761 z późn. zm.) funkcjonariuszom, w związku ze zwolnieniem ich ze stałej służby. Funkcjonariusze... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/17/04/SŁ

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 30.04.2004r, uzupełnione pismem z dnia 19... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nt. 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego ... Czytaj więcej >