logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-18/06/RK

    P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu... Czytaj więcej >
  • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BP-II/443-67/2004

    Zgodnie z przepisem § 40 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług postanowiono , że w okresie do dnia 31 grudnia 2007r. obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do usług zwią... Czytaj więcej >