logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-105/07/AP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-1/415-17/06/PP

  Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pise... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/RM/436/art.14a/177/PCC/9/06/EB

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 25.04.2006r. (data wpływu do Urzędu 28.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/WS/06

  Na podstawie art. 14a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.05.2006 r. uzupełnionego pismami z 04.07.2006r. Oraz 07.07.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-140/217/06/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-34/06/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest właścicielem budynku gospodarczego na terenie stadniny koni, w którym przeznaczyła część pomieszczeń na zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych (w tym mieszkaniowych) swoim pracownikom w okresie zatrudnienia. Budynek został wypos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/5/2006/KS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jt. Dz. U. z 2000 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze postanawia uznać za prawidłowe stanowisko wyrażone we wniosku z dnia 20.04... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-25-V/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 02.02.2006 r. jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 02.02.2006 r. zwrócił... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415-1/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku z Pani wnioskiem złożonym w dniu 25.01.2006r., uzupełnionym pismem w dniu 03.03.2006r., w części dotycząc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR 443/44/05/PP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r .Ordynacja Podatkowa (t.j. DZ. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-89/13/05

  Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji ustalono następujący stan faktyczny: Podatnik remontuje będący jego własnością lokal mieszkalny. W ramach tego remontu kuchnia zostanie zabudowana meblami na wymiar, a elementami tej stałej zabudowy będą kuchenka elektryczna w postaci pły... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-91/13/05

  Na podstawie informacji przedstawionych w złożonym wniosku ustalono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca przebywa od 1991 r. na rencie chorobowej, a od 1998 r. posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto podatnik oświadczył, że jest po operacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/30/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.09.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-3/05/165919

  Podatnik w dniu 04.11.2004 roku dokonał zakupu zmywarki firmy Amica za kwotę 2.350 zł. W zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2004 roku w załączniku PIT-D w poz. 84 wykazał kwotę wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego uwzględniając ten wydatek.Podatnik swoje stanowisko uzasadnił nas... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/2-443/22/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku działając w oparciu o przepisy art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa jednolity tekst (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBF-406/37/2005

  Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne, w ramach którego posiada gospodarstwo rybackie zajmujące się chowem i hodowlą ryb słodkowodnych (stawy hodowlane). Nie prowadzi działów specjalnych produkcji rolnej. Obecnie hoduje ryby, które nieprzetworzone sprzedaje podmiotom gospodarczym. Z uwagi na ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/246/Z/K/05

  Z przedstawionego we wniosku stanowiska wynika, iż przy odliczeniu kosztów pralki i robota kuchennego w ramach ulgi na rehabilitację za rok 2003, kierowała się Pani stanowiskiem zawartym w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 20.03.1998r Nr PO5/JZ-8144/01930/97 skierowanym do Częstochowskieg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.XIII-415/13/61/05

  Pismem z dnia 10.03.2005 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i stosowania przepisów prawa podatkowego. Wniosek w tej sprawie został złożony wspólnie z żoną, jednakże z uwagi na brzmienie przepisu art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej oraz przedmi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/22/POI/415/3/05/AL

  W listopadzie 2004 r. podatnik dokonał zakupu kuchenki elektrycznej. Posiada na to dowód w postaci faktury wystawionej przez podatnika VAT nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Kuchenka ta jest przystosowana do zasilania prądem z instalacji trójfazowej. W pomieszczeniu kuchennym gd... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/1008/04

  Stan faktyczny: Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą – indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska – zakupiła pralkę automatyczną. Pralka ta ma służyć do prania bielizny z gabinetu oraz fartuchów dla dwóch osób tam pracujących. Warunki lokalowe panujące w gabinecie ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-A-1/415-78/J.M./04

  Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, odpowiadając na pismo z dnia 13.12.2004r., uzupełnione w dniu 27.12.2004r. wyjaśnia: W zakresie amortyzacji wynajmowanego lokalu ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US.PB-I-415/58/04

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/36/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 10.02.2004 r. (znak: US.II-415/2/45/04) w ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/15/04

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.02.2004 r. uzupełnione w dniu 5.03.2004 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USXV/415-5/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2003 r. (data wpływu do tut. urzędu) dotyczące możliwości odliczania wydatków poniesionych na zakup przyrządów i pomocy naukowych oraz urządzeń AGD, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordyn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPII-2426-8-9-67-WOF-04

  Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 roku ze zm.),w brzmieniu obowiazujacym w 2003 r., podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne poniesione przez podatnika będą... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF-2/415-2/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zgodnie z którym stosownie do właściwości organ podatkowy na pisemne zapytanie podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej info... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUSDPIII-415-8-2004

  Zgodnie z art. 26 ust. pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2004 r., odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/20/03

  Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Urząd Skarbowy w Brzesku uprzejmie informuje: ... Czytaj więcej >