logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-37/07/BJ

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów praw... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-11/07/ICz

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-153/07/KM

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-63/07/SG

  Wnioskiem z dnia 20.06.2007r zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek gruntu w następującym stanie faktycznym : Jest Pani wraz z bratem właśc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415-105/07/JM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2005 r. nr. 8 poz. 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.06.2007 r. złożonego w dniu 19.06.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415-106/07/JM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2005 r. nr. 8 poz. 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.06.2007 r. złożonego w dniu 19.06.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/07/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w P., działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2007 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego uznaj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/10631/07/14/16/07

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Pan J. od 1983 r. jest właścicielem gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodziła działka Nr X o powierzchni 3,27 ha. W 1993 r. zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego i teren ten przeznaczono m. in. pod zabudowę mieszkaniow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-1a/07

  POSTANOWIENIE . Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8 ,poz.60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 12.02.2007r. (uzupełnionym w dniu 12.03.2007r.) przez XY w sprawie udzielenia pisemnej interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/443/15/07/AA

  U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 28.03.2007 roku, Pani ..........zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym. Pani ......... odziedziczyła wraz z rodzeństwem po zmarłym 16.04.2000 roku, bracie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-7/PW/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa” (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm), po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 19.12.2006r. (data... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-4/2007

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia złożonego przez Pana Zdzisława W. reprezentowanego przez pełnomocnika, doradcę podatkowego – Pana Wiesława R. na postanowienie Naczelnika... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/174/PP2/443/38/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 05.10.2006 r. uzupełnionego pis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415–147/I/06/KL

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian. / po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.08.2006r. uzupełnionego pismem z dnia 26.09.2006r. złożonego przez Pana xxx o udzielenie pisemnej interpre... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB_1/4407-33/06/I

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 sierpnia 2006r. Pana \"X\" -reprezentowanego przez doradcę podatkowego, na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu S... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1464/DSi-II/443-2/5/06/AW

  DECYZJA Na podstawie art.15 ust.2 oraz art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.), art.6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., nr 80, poz.717... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1464/DSi-II/443-2/4/06/AW

  DECYZJA Na podstawie art.15 ust.2 oraz art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.), art.6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., nr 80, poz.717... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-8/USRM/2006/ACH

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.03.2006 r. (data wpływu) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej z dnia 13.03.2006 r. Nr I.1/406/7/200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16-1/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 12.01.2006r. złożon... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-42/GJ/05

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. Z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn.zm./, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a/ , art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i e/ oraz art. 28 ustawy z dnia 26.07... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/4407/14-100/05/AC

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), po rozpoznaniu zażalenia wniesionego przez pełnomocnika Strony na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-16/2005

  Podatniczka dnia 30.07.2004 roku kupiła nieruchomość niezabudowaną - działkę o powierzchni 15,7500 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pile księga wieczysta.W/w działka w rejestrze gruntów Starostwa Powiatowego w dniu zakupu sklasyfikowana była jako \"teren różny\" ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/134/PP1/443/32/2005

  W dniu 12.08.2005 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa \"W.\" zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, w związku z nabyciem na własność od Urzędu Miasta gruntów i przeniesienie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-222/04/I

  Na podstawie art.14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) w brzmieniu obowiązującym do końca 2004 r., po dokonaniu zmiany udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie odpowiedzi zawartej w piśmie n... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/423-6/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60 ze zm.) w brzmieniu nadanym art. 27 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/4117i-1/BZ/05

  Decyzja Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005r./ po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 8.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415-10-05-Ago

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2005 r. (data wpływu do tut. Or... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/005-5/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz tj. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 lutego 2005 r., znak: L. dz. 96/2005/SM w sprawie udziele... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005w-893/04/MB

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt 6 w/w ustawy przez towary n... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-51/04

  Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podat... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-335/04/PN

  Zgodnie z brzmieniem art. 15 cyt. ustawy o VAT, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat ta... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/005-0035/04

  Występująca z zapytaniem osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nabyła w 1993 roku grunt rolny od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. „W chwili obecnej grunt jest przekwalifikowany na przemysłowy”, zaś podatnik zamierza dokonać jego sprzedaży. Ocena prawna st... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/887/2004/RD

  W odpowiedzi na pismo z dnia 31.08.2004r. (data wpływu: 03.09.2004r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpł... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: us.17/VATIII/int/1285/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 03.08.04 r., w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, zabudowanych używanymi budynkami oraz zagadnień dotyczących prawa wieczystego użytkowania, stosownie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/52/2004

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, w świetle w/w ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak rów... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP.443/100/2004

  Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika „ organów władzy publicznej oraz urzędów odsługujących te organy w zakresie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realiz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.PP.443/31/2004

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.07.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania podatkiem od towar... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-92/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2004r. (wpływ do US 25.06.2004r.) w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.III-443/22/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 12 maja 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-1/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8 ,poz.60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 12.02.2007r. (uzupełnionym w dniu 12.03.2007r.) przez XY w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-41/04

  W świetle przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez towary – w myśl art.2 pkt 6 w/w us... Czytaj więcej >