logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-6/07-2/WT

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-68/07/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2007 r., uzupeł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-22/06/AL

  Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 i zm.) w związku z zapytaniem podatnika z dnia 31.10.2006r. Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi uznaje stanowisko wnioskodawcy zawarte... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-18/06/AL

  Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr 8, poz. 60 i zm.) w związku z zapytaniem podatnika z dnia 31.10.2006r. Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi uznaje stanowisko wnioskodawcy zawarte... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-23/06/AL

  Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a § 1i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 i zm.) w związku z zapytaniem podatnika z dnia 31.10.2006r. Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi uznaje stanowisko wnioskodawcy zawarte... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-16/06

  Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.09.2006r. uzupełnionego pismem z dnia 02.10.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-19/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Państwa firmy z dnia 10.08.2006r. (data wpływu do Urzędu Celnego w K... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-101/05/8813/JKW

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w związku z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.02.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie nr 441000-PA-9100I-... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 323000-RPA-058-15/05/ZB

  POSTANOWIENIE Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2005r. złożonego przez Stronę w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z dnia 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60) w sprawie interpretacji zapisu § 15 ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-0041a/05/JW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, iż stanowisko Podatnika – przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2005r. (data wpływu do t... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS/IPD2/4430/9/2005

  Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Towarem, w myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 6 w/w us... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 3630-RPA-0709-122/2005

  Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) w związku z pismem nr DEF/EF/FO/5/2004/4986/04 z dnia 15 listopada 2004 r. ( data wpływu do tutejszego urzędu 24.11.2004 r. ) uzupełnionego pismem z dnia 29 grudnia 2004 r., Nacz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-36/04

  Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 10.11.2004r. (data wpływu 18.11.2004r.) wyjaśniam: Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej dziełalności stro... Czytaj więcej >