logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SKO/450/1593/06

    Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o.o.... Czytaj więcej >
  • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-882/04/CIP/04

    Stan faktyczny 1.Podatnik w ramach prowadzonej działalności pobiera następujące opłaty za korzystanie z infrastruktury portowej: opłatę tonażową za wejście statku na obszar portu bądź wyjście statku, przejście statku tranzytem przez obszar portu, umożliwienie odbioru i unieszkodliwi... Czytaj więcej >