logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-666/07/AZ

  W dniu 25.05.2007r. do tutejszego Organu podatkowego wpłynął Pana wniosek z dnia 04.05.2007r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 05.07.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.07.2007r.) podpisanym „ Z upoważ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-83/07/JB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS/IP/404-56/2007

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że Państwa stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 05.02.2007 (data wpływu do tut. Urzę... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/9/07/JB

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w spr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII/443/1/58/07/10328/06

  Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka w związku z zamiarem nabycia usług, o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług dokonała zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 97 ust. 1, interpretując przepis art. 97 ust. 3 w taki sposób, że adresate... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-453/475/AM/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21-09-2006 r. stwie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZE/401-2731/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu na podstawie art. 14 a § 1§ 2 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), wobec wniosku o udzielenie interpretacji, czy zmiana osoby wspólnika spó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-160/200/06/MC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-57/06/MS/2

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. w którym momen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-57/06/MS/3

  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. w którym momenc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USX-443-P/26/DN/06

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach działając na podstawie art.14a i 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania n... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-88/155/06/MC

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14 marca 2006... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DE/402/558/06/TL

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr.8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku XXX SA ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie NIP 0000000000, z dnia 3 lutego 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-25/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1, 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, p. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-78-107/06/MP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku znak FN-320/2/06 z dnia 31.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.02.2006 r.) w sprawie u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IP/415-1/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j.DzU. Z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani reprezentowaną przez Panią o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DE/402/221/06/TL

  POSTANOWIENIE             Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005. nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 list... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1772/REI/4001- 18 /06/BIB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: E-3/404/I/3/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/37/05

  Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 3 i art. 4a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-234/219a/245/05/PP

  Jak wynika ze złożonego wniosku, zgodnie z art. 72 i 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2063 z późn. zm.) w zw. z art. 238 kodeksu cywilnego użytkownik wieczysty uiszcza przez czas trwania swego prawa opłatę roczną, która może być aktualizowana, nie cz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NIP/406-3/2005 PBB1/423-869/05

  Pan XXXXX od 11.01.1994r. prowadzi działalność wspólnie z żoną Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe \"XXXXXX\" PP. Zgłoszenie rejestracyjne dla celów podatku VAT złożyła Pani PP. Podatnicy posiadają odrębne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej. W bieżącym ro... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EI 406/1/3/05

  W złożonym wniosku Spółka pyta, czy w zgłoszeniu aktualizacyjnym, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, w przypadku oddziałów, o ile winny one składać odrębne zgłoszenia aktualizacyjne, które nie wyt... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EI 406/1/2/05

  Zdaniem Spółki, oddziały osoby prawnej winny dokonywać aktualizacji danych związanych z ich funkcjonowaniem, a Centrala w zakresie jej dotyczącym. W związku z faktem, iż oddziały podają jednocześnie informacje o \"jednostce macierzystej\" i odwrotnie, to nie ma potrzeby powtarzania każdo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-EIP/4032-3/05

  Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.05.2005r. w sprawie udzielenia pisem... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/406-0005/05

  Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie: art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia Pana ... wniesionego pismem z dnia 11 kwietnia 2005r. na postanowienie Naczelnika ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-269/05/AW

  POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z kwietnia 2005 r. (data wpływu w dniu 02.05.2005 roku) ? w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii określenia stawki podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług pomo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IE/404-192/05/P/AS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana ….., z dnia 28.01.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.02.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/8/2005

  W powołanym piśmie Starosta zwrócił się z zapytaniem czy aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa następująca w trybie art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603)... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NIP/401-01/04/IK

  Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 8 grudnia 2004 roku (wpływ do urzędu dnia 9 grudnia 2004 roku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/115/2004

  Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w załatwieniu wniosku z dnia 30.11.2004 r. (znak: EK/9270/2004, data wpływu do tut. Urzędu 1.12.2004 r.) o udzielenie pis... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-3/423/82/JW/2004

  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 19.11.2004 r. (data otrzymania pisma 24.11.2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/423/12/04

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka została postawiona w stan likwidacji i zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) na dzień otwarcia likwidacji dokonała wyceny bilansowej swoich aktywów.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD2/423/187/2004/RCh

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP-423/11/2004

  Do środków trwałych spółki jawnej należą m.in.:a) nieruchomość o wartości początkowej 1.423.433,41 zł, nabyta w dniu 31.01.1998r.,b) nieruchomość o wartości początkowej 580.156,12 zł, nabyta w dniu 14.12.1999r.Spółka dokonywała modernizacji oraz ulepszenia w/w środków trwały... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-187/-173 662-/122/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25 maja 2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 1 czerwca 2004 r.), uprzejmie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.OP/423/2/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. (wpływ w dniu 04.02.2004 r.), uzupełnione w dniu 17.02.2004 r., stwierdza co następuje: ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/214/412/11/2004

  Właściwość miejscową organów podatkowych regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Zgodnie z art. 17 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwoś... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423-2/03

  Stosownie do zapisów art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Zakopanem udziela odpowiedzi na złożone przez Spółkę zapytania. Zgodnie z obowiązującymi w 1995 r. przepisami rozporządzenia Ministra Finansów... Czytaj więcej >